Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt chmury obliczeniowej

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Moduł II: Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka)

 

Szkolenie: Audyt chmury obliczeniowej

Czas trwania: 2 dni 

1 dzień – 5h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu

2 dzień - 3h omawianie case’ów i warsztaty

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu chmury obliczeniowej, jak również zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające.  W ramach szkolenia zostaną omówione incydenty, ryzyka, wady i zalety korzystania z chmury obliczeniowej zarówno na warstwie prawnej, organizacyjnej, procesowej i technicznej. W ramach szkolenia zostaną omówione najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chmury tj. ISO 27017, 27018, CSA, Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5), EU Cloud Code of Conduct, FedRAMP, wytyczne KNF, EBA oraz EIOPA. 

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów prywatności w środowiskach międzynarodowych.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: online 

Termin szkolenia: po zebraniu się grupy

Cena szkolenia: 

IIA – 600,00 zł + VAT

Non-IIA – 750,00 zł + VAT

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13