top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt chmury obliczeniowej

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Moduł II: Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka)

 

Szkolenie: Audyt chmury obliczeniowej

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu chmury obliczeniowej, jak również zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. 
W ramach szkolenia zostaną omówione incydenty, ryzyka, wady i zalety korzystania z chmury obliczeniowej zarówno na warstwie prawnej, organizacyjnej, procesowej i technicznej.
W ramach szkolenia zostaną omówione najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chmury tj. ISO 27017, 27018, CSA, Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5), EU Cloud Code of Conduct, FedRAMP, wytyczne KNF, EBA oraz EIOPA.

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów chmury obliczeniowej.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce zawodowej audytora lub osoby zajmującej funkcje związane z cyberbezpieczeństwem w zakresie bezpieczeństwa środowisk chmurowych u jej operatorów. 

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru bezpieczeństwa chmury w sektorze finansowym oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tą tematyką i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
1 dzień – 4h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu, 2 dzień - 4h omawianie case’ów i warsztaty.

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 9 godzin CPE (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page