Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt obszaru IT compliance

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

iia_polska_logo_rgb.jpg

Moduł II: Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka)

 

Szkolenie: Audyt obszaru IT compliance

Czas trwania: 2 dni 

1 dzień – 5h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu

2 dzień - 3h omawianie case’ów i warsztaty

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione kluczowe elementy i sposoby audytu obszaru IT Compliance, w szczególności zostanie przedstawiona koncepcja IT Compliance, zakres działania i weryfikacji w oparciu o międzynarodowe i branżowe standardy, kontekst międzynarodowy, ryzyka związane z mapowaniem wymagań compliance na IT Compliance. 

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów obszaru IT Compliance.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: online 

Termin szkolenia: po zebraniu się grupy

Cena szkolenia: 

IIA – 500,00 zł + VAT

Non-IIA – 650,00 zł + VAT

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13