top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt OT/ICS/SCADA

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Moduł II: Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka)

 

Szkolenie: Audyt OT/ICS/SCADA

Czas trwania: 2 dni 

1 dzień – 5h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu

2 dzień - 3h omawianie case’ów i warsztaty

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu OT/ICS/SCADA, jak również zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające.  W ramach szkolenia zostaną omówione incydenty, ryzyka, wady i zalety korzystania z różnych rozwiązań OT/ICS/SCADA zarówno na warstwie organizacyjnej, procesowej i technicznej. W ramach szkolenia zostaną omówione najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa OT/ICS/SCADA tj. NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, NIST SP 800-53, NIST SP 800-82, ISA / IEC 62443, NERC-CIP oraz wytyczne ENISA.

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów OT/ICS/SCADA.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page