top of page

Certified Information Systems Auditor

CISA-Vertical-4c.png
ISACA-4c-wTag.jpg

Szkolenie: przygotowanie do egzaminu CISA

Czas trwania:

4 dni (32 godziny)

 

Cena:

4800 netto + VAT - dla jednostek spoza sektora publicznego oraz klientów indywidualnych

5900 brutto dla jednostek sektora publicznego

 

Opis szkolenia:

Szkolenie do egzamin CISA (ang. Certified Information Systems Auditor) jest akredytowanym szkoleniem ISACA przygotowującym do uczestników do egzaminu CISA. Podstawą szkolenia są najnowsze i aktualne materiały szkoleniowe dostarczone przez ISACA.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu CISA oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej managera ryzyka systemów informatycznych.

Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz zasadami egzaminowania wiedzy na egzaminie CISA.

Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, wymaganych na egzaminie, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego zarządzania ryzykiem IT, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej i mechanizmów kontrolnych w procesach zarządzania informatyką.

 

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie technologii wykorzystywanych w informatyce.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia, z uwzględnieniem proporcji, w jakich pytania z ich zakresu występują na egzaminie.

 

Grupa docelowa:

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych IT

 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych IT

 • Menedżerów i kierowników departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa

 • Managerów ryzyka IT, kadry kierowniczej, komitetów ryzyka, menedżerowie i eksperci z banków, instytucji finansowych odpowiedzialni za zarządzanie audytem wewnętrznym lub jednostką zarządzania ryzykiem IT, cyberbezpieczeństwem, normalizacją, akredytacją, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zainteresowani aktualizacją wiedzy fachowej, stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz wymianą doświadczeń w grupie praktyków.

 • Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką audytu IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić je o umiejętności audytu IT.

 

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o materiały dostarczone przez ISACA oraz doświadczenia prowadzących.

 

Materiały szkoleniowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • Wydrukowane materiały dla uczestników akredytowane i dostarczone przez ISACA;

 • CISA Exam Review Manual;

 • CISA Exam Question, Answer and Explanation - subskrypcja na 12 miesięcy.

Organizator zapewnia:

- przerwy kawowe i poczęstunek;

- lunch.

Wymagania dotyczące certyfikacji:

 1. Pomyślne zdanie egzaminu CISA.

 2. Spełnienie wymogów doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych.

 3. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

 4. Przestrzeganie zasad Continuing Professional Education (CPE).

Egzamin CISA 

Egzamin jest otwarty dla wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem tytułu certyfikowanego audytora systemów informatycznych, a także wykonywaniem kontroli IT. Egzamin jest przeprowadzany przez cały rok przez ISACA w akredytowanych centrach egzaminacyjnych.

Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą procedurę egzaminacyjną, zostaną przesłane wszystkie informacje wymagane do złożenia wniosku o certyfikację wraz z powiadomieniem o pozytywnym wyniku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Wymogi doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych

Certyfikację przyznaje się początkowo osobom, które pomyślnie ukończyły egzamin CISA i spełniają następujące wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego w zakresie audytu IT i kontroli systemów informatycznych. Do certyfikacji wymagane jest co najmniej (5) lata łącznego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu zadań audytora IT.

Kiedy kandydat CISA zdał egzamin certyfikacyjny CISA i spełnił wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, ostatnim krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku CISA o certyfikację. Doświadczenie musi zostać zdobyte w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o certyfikację lub w ciągu pięciu lat od daty pierwszego zdania egzaminu. Powtórzenie i zdanie egzaminu będzie wymagane, jeśli wniosek o certyfikację nie zostanie złożony w ciągu pięciu lat od daty egzaminu. Wszystkie doświadczenia muszą zostać zweryfikowane niezależnie od pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej

Członkowie ISACA i / lub posiadacze oznaczenia CISA zgadzają się na przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

 

 Przestrzeganie zasad ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE)

 Cele programu kształcenia ustawicznego obejmują:

 • Utrzymanie kompetencji osoby wymagającej aktualizacji istniejącej wiedzy i umiejętności w zakresie audytu systemów informatycznych.

 • Zapewnienie środków umożliwiających rozróżnienie kwalifikowanych CISA od tych, którzy nie spełnili wymagań dotyczących kontynuacji ich certyfikacji.

 • Zapewnienie mechanizmu monitorowania kompetencji osób, które posiadają CISA.

 • Dostarczenie Kierownictwu najwyższego szczebla kryteriów doboru personelu i jego rozwoju.

 • Opłaty za utrzymanie i zaraportowanie co najmniej 20 godzin CPE są wymagane corocznie. Ponadto wymagane jest minimum 120 godzin kontaktowych w ustalonym 3-letnim okresie.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Certified Information Systems Auditor

CISA-Vertical-4c.png
ISACA-4c-wTag.jpg

Szkolenie: przygotowanie do egzaminu CISA

Czas trwania:

4 dni (32 godziny)

 

Cena:

4800 netto + VAT - forma on-site

 

Opis szkolenia:

Szkolenie do egzamin CISA (ang. Certified Information Systems Auditor) jest akredytowanym szkoleniem ISACA przygotowującym do uczestników do egzaminu CISA. Podstawą szkolenia są najnowsze i aktualne materiały szkoleniowe dostarczone przez ISACA.

 

Materiały szkoleniowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • Elektroniczne materiały dla uczestników akredytowane i dostarczone przez ISACA;

 • CISA Exam Review Manual;

 • CISA Exam Question, Answer and Explanation - subskrypcja na 12 miesięcy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu CISA oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej managera ryzyka systemów informatycznych.

Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz zasadami egzaminowania wiedzy na egzaminie CISA.

Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, wymaganych na egzaminie, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego zarządzania ryzykiem IT, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej i mechanizmów kontrolnych w procesach zarządzania informatyką.

 

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie technologii wykorzystywanych w informatyce.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia, z uwzględnieniem proporcji, w jakich pytania z ich zakresu występują na egzaminie.

 

Grupa docelowa:

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych IT

 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych IT

 • Menedżerów i kierowników departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa

 • Managerów ryzyka IT, kadry kierowniczej, komitetów ryzyka, menedżerowie i eksperci z banków, instytucji finansowych odpowiedzialni za zarządzanie audytem wewnętrznym lub jednostką zarządzania ryzykiem IT, cyberbezpieczeństwem, normalizacją, akredytacją, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zainteresowani aktualizacją wiedzy fachowej, stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz wymianą doświadczeń w grupie praktyków.

 • Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką audytu IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić je o umiejętności audytu IT.

 

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników. (w zakresie szkoleń online metodyka będzie dostosowana do możliwości technicznych).

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o materiały dostarczone przez ISACA oraz doświadczenia prowadzących.

Wymagania dotyczące certyfikacji:

 1. Pomyślne zdanie egzaminu CISA.

 2. Spełnienie wymogów doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych.

 3. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

 4. Przestrzeganie zasad Continuing Professional Education (CPE).

Egzamin CISA 

Egzamin jest otwarty dla wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem tytułu certyfikowanego audytora systemów informatycznych, a także wykonywaniem kontroli IT. Egzamin jest przeprowadzany przez cały rok przez ISACA w akredytowanych centrach egzaminacyjnych.

Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą procedurę egzaminacyjną, zostaną przesłane wszystkie informacje wymagane do złożenia wniosku o certyfikację wraz z powiadomieniem o pozytywnym wyniku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Wymogi doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie ryzykiem IT i kontroli systemów informatycznych

Certyfikację przyznaje się początkowo osobom, które pomyślnie ukończyły egzamin CISA i spełniają następujące wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego w zakresie audytu IT i kontroli systemów informatycznych. Do certyfikacji wymagane jest co najmniej (5) lata łącznego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu zadań audytora IT.

Kiedy kandydat CISA zdał egzamin certyfikacyjny CISA i spełnił wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, ostatnim krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku CISA o certyfikację. Doświadczenie musi zostać zdobyte w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o certyfikację lub w ciągu pięciu lat od daty pierwszego zdania egzaminu. Powtórzenie i zdanie egzaminu będzie wymagane, jeśli wniosek o certyfikację nie zostanie złożony w ciągu pięciu lat od daty egzaminu. Wszystkie doświadczenia muszą zostać zweryfikowane niezależnie od pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej

Członkowie ISACA i / lub posiadacze oznaczenia CISA zgadzają się na przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

 

 Przestrzeganie zasad ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE)

 Cele programu kształcenia ustawicznego obejmują:

 • Utrzymanie kompetencji osoby wymagającej aktualizacji istniejącej wiedzy i umiejętności w zakresie audytu systemów informatycznych.

 • Zapewnienie środków umożliwiających rozróżnienie kwalifikowanych CISA od tych, którzy nie spełnili wymagań dotyczących kontynuacji ich certyfikacji.

 • Zapewnienie mechanizmu monitorowania kompetencji osób, które posiadają CISA.

 • Dostarczenie Kierownictwu najwyższego szczebla kryteriów doboru personelu i jego rozwoju.

 • Opłaty za utrzymanie i zaraportowanie co najmniej 20 godzin CPE są wymagane corocznie. Ponadto wymagane jest minimum 120 godzin kontaktowych w ustalonym 3-letnim okresie.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

bottom of page