top of page

COBIT 2019 Foundation 

https---cdn.evbuc.com-images-57877802-35
ISACA-4c-wTag.jpg

Szkolenie - COBIT 2019 Foundation Certificate Program - w cenie egzamin 

 

Czas trwania:

2 dni (16 godzin)

 

Cena:

2950 netto + VAT - forma online

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników. (w zakresie szkoleń online metodyka będzie dostosowana do możliwości technicznych).

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o materiały dostarczone przez ISACA oraz doświadczenia prowadzących.

 

Materiały szkoleniowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • COBIT 2019 Foundation Exam Voucher;

 • wydrukowane materiały dla uczestników akredytowane i dostarczone przez ISACA;

 • elektroniczą wersję COBIT 2019 Framework Guide;

 • elektroniczą wersję COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives​.

 

Organizator zapewnia:

 • - przerwy kawowe i poczęstunek (nie dotyczy szkoleń online);

 • - lunch (nie dotyczy szkoleń online)

 

Opis szkolenia:

Szkolenie do egzamin COBIT 2019 Foundation jest akredytowanym szkoleniem ISACA przygotowującym do uczestników do egzaminu COBIT 2019 Foundation. Podstawą szkolenia są najnowsze i aktualne materiały szkoleniowe dostarczone przez ISACA.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu COBIT 2019 Foundation oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej dotyczącej ładu i zarządzania ICT.

 

Opis szkolenia

​Od wielu lat ISACA opracowuje oraz promuje najlepsze praktyki zarządzania ICT, aby pomóc w ich zrozumieniu, projektowaniu i wdrażaniu. COBIT 2019 opiera się i integruje ponad 25 lat doświadczenia w tej dziedzinie. COBIT 2019 to tylko najnowsze trendy oraz wieloletnie doświadczenia, ale również ich praktyczne przełożenie na rzeczywiste funkcjonowanie funkcji IT w całej strukturze organizacji. 

 

Uczestnicy w trakcie szkolenia zanurzą się w fundamentach i strukturze COBIT, w tym:

 • Wprowadzenie do nowego COBIT 2019;

 • Kluczowe pojęcia i terminologia;

 • Ład i zasady COBIT 2019;

 • System ładu i jego komponenty;

 • Cele dotyczące ładu i zarządzania;

 • Zarządzanie wydajnością;

 • Projektowanie dopasowanego systemu ładu.

 

Od momentu powstania w społeczności audytorów IT, COBIT rozwinął się w szersze i bardziej kompleksowe ramy ładu i zarządzania ICT. Są to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i wykorzystywanych ram dla zarządzania ICT.

 

Efekty uczenia się kursu

Na zakończenie tego kursu uczestnicy:

 • Rozpoznają kontekst, korzyści i kluczowe powody dlaczego COBIT jest wykorzystywany, jako ramy ładu ICT;

 • Będą w stanie wyjaśnić kluczowe atrybuty struktury COBIT:

  • Kluczowe cechy;

  • Produkty powiązane;

  • Powiązanie ze standardami branżowymi;

  • Będą w stanie porównać zasady COBIT dotyczące ram ładu;

 • Opiszą składniki ładu:

  • Cele dotyczące ładu i zarządzania;

  • Składniki ładu;

  • Kluczowe obszary;

  • Czynniki związane z projektowaniem ładu;

  • Kaskadowanie celów;

 • Opiszą elementy celów ładu i zarządzania;

 • Będą różnicować zarządzanie wydajnością oparte na COBIT przy użyciu perspektyw dojrzałości;

 • Dowiedzą się, jak zaprojektować dopasowany do organizacji ład za pomocą COBIT;

 • Będą w stanie wyjaśnić kluczowe elementy COBIT z wykorzystaniem scenariuszy biznesowych;

 • Opiszą powiązania pomiędzy Przewodnikiem dotyczącym projektowania i wdrażania COBIT;

 • Przygotują się do egzaminu COBIT 2019 Foundation.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Administratorów i oficerów bezpieczeństwa informatycznego;

 • Inspektorów Ochrony Danych;

 • Administratorów sieci i systemów informatycznych;

 • Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych;

 • Menedżerów i kierowników departamentów IT i departamentów bezpieczeństwa;

 • Managerów i specjalistów ds. ryzyka IT;

 • Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Informacje o egzaminie: Egzamin sprawdzi, czy kandydat rozumie w/w tematy. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu, otrzymują Certyfikat COBIT 2019 Foundation. 

 

COBIT 2019 Foundation Exam 

Program Fundacji COBIT 2019 obejmuje osiem kluczowych obszarów: wprowadzenie ram, zasady, ład i jego komponenty, cele ładu i zarządzania, zarządzanie wydajnością, projektowanie dopasowanego systemu, scenariusz biznesowe i wdrożenie.

 

Kandydaci do certyfikacji badają koncepcje, zasady i metodologię COBIT 2019 wykorzystywane do ustanawiania, ulepszania i utrzymywania skutecznego Ładu i zarządzania technologią informacyjną organizacji. Egzamin sprawdzi, czy kandydat rozumie tematy, a Ci, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu COBIT 2019 Foundation, otrzymują Certyfikat COBIT 2019 Foundation.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

 

O egzaminie

Egzamin certyfikacyjny COBIT 2019 Foundation jest egzaminem online. Egzamin obejmuje osiem domen i zawiera łącznie 75 pytań. Liczba pytań w każdej domenie zależy od przypisanej wagi domeny. Poniższa tabela przedstawia domeny i wagi im przypisane.

 

Wprowadzenie do COBIT.                            - 12%

Zasady COBIT                                              - 13%

Ład i jego komponenty                                 - 30%

Cel Ładu i zarządzania                                 - 23%

Zarządzanie wydajnością                             - 4%

Projektowanie dopasowanego systemu.      - 7%

Scenariusz biznesowy                                  - 3%

Wdrożenie                                                     - 8%

 

Egzaminowani mają dwie godziny (120 minut) na ukończenie egzaminu. Każde pytanie jest wielokrotnego wyboru i ma trzy opcje z jedną poprawną odpowiedzią. Aby zdać egzamin, wymagany jest wynik 65% lub wyższy.

 

Opłata rejestracyjna za egzamin wynosi 175 USD. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 

Osoby posiadające certyfikat ISACA (CISA / CISM / CGEIT / CRISC) mogą ubiegać się o dwa punkty CPE, w momencie gdy zdadzą egzamin.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

bottom of page