top of page

Audyt strategiczny

Cena

800,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

O kursie

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy niezbędnej, jej odnowienie lub powtórzenie, w praktyce zawodowej audytora / kontrolera albo osoby zajmującej funkcje związane z zarządzaniem, planowaniem, funduszami UE, które dotychczas nie uzupełniały wiedzy w obszarze strategicznego zarządzania organizacją zarówno w sektorze publicznym i prywatnym.
Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować rozwiązania w zakresie strategii, wiązania celów z programami ich realizacji w swoich organizacjach, przeprowadzić audyt obszaru strategii.

Cena szkolenia

800,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

Termin szkolenia

17 października 2024

17 października 2024

Harmonogram szkolenia

Rola strategii w organizacjach, powiązanie ze standardami i modelami zarządzania.

Szkolenie audyt strategiczny dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie istoty i funkcji strategii oraz przygotowania do oceny przeglądu różnych obszarów funkcjonowania organizacji określonych w  tym dokumencie, pod kątem oceny, w jakim stopniu wspierają  lub realizują one cele strategiczne.

Program szkolenia

I. Strategia - cel, istota, budowa. Strategia a COSO.

II.  Miejsce strategii w systemie planów, polityk, programów.

III.  Planowanie audytu strategicznego. Przegląd ryzyk.

IV.  Rola przygotowania do przeprowadzenia audytu strategicznego.

V.  Specyfika budowania wniosków poaudytowych.

Pytania - dyskusja

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
materiały prezentacji szkoleniowej oraz przykłady ćwiczeń warsztatowych w formie elektronicznej *.pdf., dodatkowe materiały wg. wyboru wykładowcy w formie elektronicznej pdf., linki do materiałów przykładowych materiałów publikowanych w Internecie

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Forma szkolenia

Online lub stacjonarne - Wrocław

Adresaci szkolenia

Do kadry zarządzającej wyższej:

  • Audytorów wewnętrznych / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych, managerów
    i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego w sektorach prywatnym i non-profit, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności,

  • Dyrektorów ko, zastępców, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych jst.

  • Kadry zarządzającej średniego szczebla tj. naczelników wydziałów, specjalistów na jednoosobowych stanowiskach pracy, koordynujących prace zespołów, samodzielnych stanowisk w urzędach administracji publicznej i jst.


Uprzednia wiedza niezbędna do wzięcia udziału w szkoleniu:

Minimum 3-5 letnie doświadczenie pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem lub innych wyższych stanowiskach urzędniczych.

Trener

Katarzyna Lenczyk - Woroniecka

bottom of page