TERMINY

Szkolenie CISA:

2 - 5 listopada 2021 r. (online)

Szkolenie CISM:

22 - 25 listopada 2021 r. (online)

Szkolenie CRISC:

7 - 9 grudnia 2021 r. (online)

Szkolenie CGEIT:

2 - 4 sierpnia 2021 r. (online)

20 - 22 grudnia 2021 r. (online)

Szkolenie CSXF:

13 - 14 grudnia 2021 r. (online)

Szkolenie COBIT 2019 Foundation:

9 - 10 listopada 2021 r. (online)

Szkolenia Akademii IT GRC&Audit realizowane wspólnie z IIA Polska:

6 września 2021 r. Audyt ciągłości działania  (online)

17, 29 września 2021 r. Audyt zgodnie z wymaganiami ustawy KSC (online)

27 Września 2021 r. Audyt zarządzania incydentami (online)

11 - 12 października 2021 r. Podstawy cyberbezpieczeństwa i odporności (online)

14, 18 października 2021 Audyt SDLC (online)

8 Listopada 2021 r. Audyt RODO (online)

 

26 Listopada 2021 r. Audyt sieci (online)