TERMINY

Szkolenie CISA:

12 - 15 kwietnia 2021 r. (online)

Szkolenie CISM:

15 - 18 marca 2021 r. (online)

Szkolenie CRISC:

10 - 12 maja 2021 r. (online)

Szkolenie CGEIT:

31 maja - 2 czerwca 2021 r. (online)

Szkolenie CSXF:

16 - 17 czerwca 2021 r. (online)

Szkolenie COBIT 2019 Foundation:

28 - 29 czerwca 2021 r. (online)

 

Szkolenia Akademii IT GRC&Audit realizowane wspólnie z IIA Polska:

24 - 25 Marca 2021 r. Podstawy IT Governance (online)

 

21 - 22 Kwietnia 2021 r. Zarządzanie procesowe i projektowe w IT (online)

 

19 - 20 Maja 2021 r. Podstawy cyberbezpieczeństwa i odporności (online)

 

9 Czerwca 2021 r. Audyt zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa  (online)

25 Czerwca 2021 r. Audyt chmury zgodnie z wytycznymi KNF, EBA, EIOPA  (online)

 

6 Września 2021 r. Audyt ciągłości działania  (online)

 

27 Września 2021 r. Audyt zarządzania incydentami (online)

8 Listopada 2021 r. Audyt RODO (online)

 

26 Listopada 2021 r. Audyt sieci (online)

KONTAKT

W&S Consulting​

ul. BOCZAŃSKA 25

03 - 156 WARSZAWA

BW ADVISORY Sp. z o.o.

ul. ANDERSA 37/25

00-159 WARSZAWA

Sebastian Burgemejster

tel. +48 604 559 818​

Piotr Welenc

tel. +48 603 692 276

CISA+CRISC+CISM+CGEIT_.jpg