top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa

Opis szkolenia: "Podstawy kryptografii i kryptografia post kwantowa" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy kryptografii oraz zagadnienia związane z kryptografią post kwantową. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii kryptografii oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak szyfrowanie, deszyfrowanie, klucze, hash, podpisy cyfrowe itp. Dowiedzą się również jakie są obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci oraz jakie są możliwe sposoby ich ograniczenia. Szkolenie będzie także poświęcone zagadnieniom związanym z kryptografią post kwantową, czyli nowej dziedzinie zajmującej się zabezpieczeniem sieci przed zagrożeniami związanymi z postępami w dziedzinie kwantowej informatyki. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są podstawy kryptografii post kwantowej oraz jakie są jej możliwe zastosowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat kryptografii oraz będą zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z kryptografią post kwantową.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami kryptografii oraz zagadnieniami związanymi z kryptografią post kwantową.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page