top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Antykruchość w zarządzaniu ryzykiem

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Antykruchość w zarządzaniu ryzykiem

Opis szkolenia: To szkolenie pozwoli ci wyraźnie odróżnić ryzyko, niepewność i złożoność. Pokaże, gdzie istnieje mniejsze i większe ryzyko w turbulentnym świecie. Pokaże, jak odpowiadać na ryzyko, niepewność i złożoność; Pokażemy, jak pracować z ryzykiem, niepewnością i złożonością, aby kultywować antykruchość.

Ryzyko

  • Na czym polega nowe zarządzanie ryzykiem?

  • Jak rozpoznać obecność lub brak zarządzania ryzykiem?

Antykruchość

  • Na czym polega antykruchość? Jak rozpoznać antykruchość lub jej brak?  W jaki sposób antykruchość jest podobna i różni się od zarządzania ryzykiem?

Myślenie systemowe

  • co chodzi w myśleniu systemowym? W jaki sposób jest podobny i odmienny od innych rodzajów "myślenia"?

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania ryzykiem w szybkozmiennym, nieprzewidywalnym i turbulentnym środowisku.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących lepiej zarządzać ryzykiem i rozumieć zależności systemowe.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 7 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page