top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Audyt procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

Opis szkolenia: Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia audytu procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem łańcuchem dostaw. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe elementy procesów łańcucha dostaw, mechanizmy kontrolne, narzędzia, pułapki, mocne i słabe punkty stosowanych rozwiązań.

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu procesu zarządzania dostawcami oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. 

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru zarządzania dostawcami oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
1 dzień – 4h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu, 2 dzień - 4h omawianie case’ów i warsztaty.

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 9 godzin CPE (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page