top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Wstęp do wymagań DORA (Digital Operational Resilience Act)

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Wstęp do wymagań DORA (Digital Operational Resilience Act)

Opis szkolenia: "Wstęp do Digital Operational Resilience Act" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy Digital Operational Resilience Act (DORA). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat treści DORA oraz jego celów oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak zarządzanie ryzykiem, odporność operacyjna, bezpieczeństwo sieci itp. Dowiedzą się także jakie są główne zasady DORA oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tego aktu dla sektora finansowego i firm współpracujących. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat Digital Operational Resilience Act oraz będą wiedzieli jakie są jego główne zasady i jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tego aktu.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami Digital Operational Resilience Act (DORA) oraz zagadnieniami związanymi z odpornością operacyjną w sieciach internetowych.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page