top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Podstawy rozwiązań SMART i ich bezpieczeństwa

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Podstawy rozwiązań SMART i ich bezpieczeństwa

Opis szkolenia: "Podstawy rozwiązań SMART i ich bezpieczeństwa" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy rozwiązań SMART oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem takich rozwiązań. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii oraz rozwoju rozwiązań SMART oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak chmury, protokoły, sensor, czujnik, urządzenia mobilne itp. Dowiedzą się także jakie są możliwe zastosowania rozwiązań SMART w różnych branżach oraz jakie są wyzwania związane z rozwojem tej technologii. Celem szkolenia jest także nauczenie uczestników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa rozwiązań SMART oraz o sposobach ograniczenia tych zagroże ń. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat rozwiązań SMART oraz będą zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem takich rozwiązań. Szkolenie składać się będzie z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami rozwiązań SMART oraz w praktyce nauczyć się jak zabezpieczać takie rozwiązania przed zagrożeniami.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami rozwiązań SMART oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem SMART.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

 Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page