top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Podstawy IoT i bezpieczeństwa IoT

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Podstawy IoT i bezpieczeństwa IoT

Opis szkolenia: "Podstawy IoT i bezpieczeństwa IoT" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy Internetu Rzeczy (IoT) oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci IoT. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii oraz rozwoju IoT oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak czujniki, protokoły, chmury IoT, platformy IoT itp. Dowiedzą się także jakie są możliwe zastosowania IoT w różnych branżach oraz jakie są wyzwania związane z rozwojem tej technologii. Szkolenie będzie także poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem sieci IoT, czyli ważnemu aspektowi związanemu z rozwojem tej technologii. Uczestnicy dowiedzą się jakie są najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci IoT oraz jakie są sposoby ograniczenia tych zagrożeń. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat IoT oraz będą zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci IoT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami Internetu Rzeczy (IoT) oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci IoT.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page