top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Podstawy bezpieczeństwa ICS i SCADA

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Podstawy bezpieczeństwa ICS i SCADA

Opis szkolenia: "Podstawy bezpieczeństwa ICS i SCADA" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy bezpieczeństwa systemów ICS (Industrial Control Systems) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii oraz rozwoju ICS i SCADA oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak systemy sterowania, sieci przemysłowe, protokoły komunikacyjne, cyberbezpieczeństwo itp. Dowiedzą się także jakie są najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa ICS i SCADA oraz jakie są sposoby ograniczenia tych zagrożeń. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa ICS i SCADA oraz będą wiedzieli jak zabezpieczać takie systemy przed zagrożeniami.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami rozwiązań ICS i SCADA oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem ICS i SCADA.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page