top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Audyt data governance

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Podstawy technologii blockchain

Opis szkolenia: "Audyt data governance" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat audytu data governance oraz nauczyć się w jaki sposób przeprowadzać taki audyt. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem data governance oraz nauczą się jakie są najważniejsze aspekty, które należy uwzględnić podczas audytu. Dowiedzą się również jakie narzędzia i metody mogą być wykorzystane do przeprowadzenia audytu oraz jakie są najważniejsze wytyczne dotyczące data governance, które należy brać pod uwagę. Szkolenie składać się będzie z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami audytu data governance i w praktyce nauczyć się jak przeprowadzać taki audyt. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę na temat audytu data governance oraz będą w stanie przeprowadzić taki audyt we własnym zakresie.

 

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników jak przeprowadzać audyt data governance w praktyce oraz zapoznanie ich z przykładami audytu.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 7 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page