top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

akademia_itgrc_pion.jpg

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

Adresaci

Compliance officers, menadżerowie ryzyka compliance, IT Risk Officer’s, akceptanci poziomu ryzyka, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności, uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ramach grupy osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania zgodnością w jednostce, specjaliści, kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie compliance.

Cel

Zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem IT– metodykami zarządzania ryzykiem IT, praktyką zarządzania ryzykiem IT. Uzupełnienie wiedzy o technikach szacowania ryzyka braku zgodności.

 

Korzyści

Pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach compliance w jednostce.

Podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

Metody

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów, dotychczasowych sposobów zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Szczegółowy program

 • Definicja i rola funkcji compliance 

 • System zarządzania ryzykiem compliance 

 • Umiejscowienie compliance w strukturze zarządzania i kontroli. Zróżnicowanie struktur compliance

 • Umiejscowienie funkcji compliance w strukturze banku 

 • Wewnętrzna struktura organizacyjna compliance 

 • Identyfikacja i monitorowanie zmian regulacji 

 • Audyt wewnętrzny, chińskie mury, kodeksy etyki, sygnalizacja zachowań nieetycznych (whistleblowing), polityka prezentowa, code of conduct, konflikt interesów

 • Compliance a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

       - analiza funkcji compliance w kontekście na działalności biznesowej

       - identyfikacja ryzyka compliance 

       - strategia compliance 

       - polityka compliance

       - procedury compliance

       - model procesu compliance w bankach spółdzielczych

 • Metody jakościowe i ilościowe  analizy i oceny ryzyka complianc

 • Monitorowanie compliance 

 • Mechanizmy, narzędzia i metody monitorowania ryzyka compliance

 • Zarządzanie incydentami i zdarzeniami z tytułu ryzyka compliance. 

      - plany działań dla non-compliance

      - raportowanie ryzyka compliance 

 • Zasady współpracy między funkcjami compliance i zarządzania ryzykiem operacyjnym

 • Struktura dokumentacji compliance 

 • Dyskusja grupowa i przykłady

 

Charakterystyka zajęć

 

 • Zrównoważone proporcje między teorią a praktyką

 • Ćwiczenia

 • Samodzielna konstrukcja narzędzi

 • Komunikatywny język, bez skomplikowanych wyrażeń prawno-technicznych

 

Kontakt: k.celinska@itgrc.pl

Tel.: +48 604 171 529

bottom of page