top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Zmiany w normie ISO 27001 i 27005

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Zmiany w normie ISO 27001 i 27005

Opis szkolenia: "Zmiany w normie ISO 27001 i 27005" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać najważniejsze zmiany w normie ISO 27001 i 27005. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najważniejszych zmian wprowadzonych w normie ISO 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz normie ISO 27005 dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Dowiedzą się także jakie są główne zasady tych norm oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z nich dla organizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali aktualną wiedzę na temat zmian w normie ISO 27001 i 27005 oraz będą wiedzieli jakie są najważniejsze zasady tych norm oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z nich dla organizacji. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami wprowadzonymi w normie ISO 27001 i 27005 oraz nauczenie ich jak dostosować swoje organizacje do tych wymagań. Szkolenie będzie przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem informacji i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz chcą dowiedzieć się jak dostosować swoje organizacje do normy ISO 27001 i 27005.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników głównymi zmianami w normach ISO 27001 i 27005 oraz przygotowanie ich na wprowadzenie tych zmian w organizacji.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page