top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Wstęp do wymagań NIS 2.0

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_edited.jpg

Szkolenie: Wstęp do wymagań NIS 2.0

Opis szkolenia: "Wstęp do Dyrektywy NIS 2.0" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy Dyrektywy NIS 2.0 (Network and Information Systems Directive). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat treści Dyrektywy NIS 2.0 oraz jego celów oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, ryzyko cybernetyczne, łańcuch dostaw itp. Dowiedzą się także jakie są główne zasady Dyrektywy NIS 2.0 oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tej dyrektywy dla regulatorów oraz dostawców usług.  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat Network and Information Systems Directive oraz będą wiedzieli jakie są jego główne zasady i jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tego aktu.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami Network and Information Systems Directive oraz zagadnieniami związanymi z odpornością operacyjną w sieciach internetowych.

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 4 godzin CPE.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page