top of page

O nas

Jesteśmyt akredytowaną przez ISACA organizacją do prowadzenia szkoleń dla produktów i usług świadczonych przez ISACA na obszarze EMEA. Mamy pond 15 letnie doświadczenie w obszarze audytu IT, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz IT Governance. Podjęliśmy wyzwanie szerzenia i rozwoju wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT i bezpieczeństwa na obszarze Polski oraz EMEA.

Nasz projekt edukacyjny jest inicjatywą grupy ekspertów, doświadczonych audytorów IT i ekspertów ds. IT, którzy od lat propagują ideę zarządzania IT i bezpieczeństwem zorientowanego na skuteczną i efektywną realizację celów organizacji z wykorzystaniem technologii w sposób oszczędny, skuteczny, efektywny oraz bezpieczny.

Zespół posiada unikatowe doświadczenie zawodowe, a wiedza, umiejętności i kompetencje członków zostały potwierdzone polskimi i międzynarodowymi kwalifikacjami, takimi jak:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)

 • CISM (Certified Information Security Manager)

 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)

 • CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 • CCSA (Certyfikowany Praktyk Samooceny Kontroli)

 • CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego)

 • CRMA (Certyfikowany Praktyk Zapewniania Zarządzania Ryzykiem)

 • CSX (Cybersecurity Nexus)

 • ACE (Approved Compliance Expert)

 • COSO Internal Control

 • Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation

 • Audytora Wiodącego systemów: 9001 (jakość), 20000 (zarządzanie usługami), 22301 (ciągłość działania), 27001 (bezpieczeństwo informacji)

 • Audytora systemów ISO 28000 (bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw)

 • Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania

 • Menedżera Bezpieczeństwa Informacji

 • PRINCE2 Foundation

 • MSP Foundation.

Pracowaliśmy dla najważniejszych instytucji prywatnych i publicznych w kraju.

bottom of page