Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Podstawy IT Governance 

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

iia_polska_logo_rgb.jpg

Moduł I: Podstawy audytu IT

 

Szkolenie: Podstawy IT Governance 

Czas trwania:

2 dni

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma pozwolić zbudować kompetencje audytorskie w rozumieniu, ocenie oraz wskazywaniu usprawnień obszaru IT Governance. 

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia:

  • Koncepcja ramowa Governance of Enterprise IT;

  • Zarządzanie strategiczne IT;

  • Dopasowanie strategiczne;

  • Realizacja korzyści z IT Governance;

  • Doskonalenie zarządzania ryzykiem IT;

  • Optymalizacja wykorzystania zasobów IT;

  • Pomiar wydajności.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytowania obszaru IT Governance. Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, pozwoli na ocenę zorganizowania profesjonalnie zarządzanej jednostki IT zgodnie z zasadami IT Governance, ale również sugerowanie usprawnień w procesach zarządzania informatyką. 

Dla kogo:

Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, kadra kierownicza, pracownicy administracji publicznej, ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujący obowiązki lub uczestniczący w zarządzaniu IT.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników. 

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: online 

Termin szkolenia: 24-25.03.2021 

Cena szkolenia: 

IIA – 1.100,00 zł + VAT

Non-IIA – 1.400,00 zł + VAT

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13