Sebastian Burgemejster - trener ISACA

Sebastian posiada ponad 15-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym i zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami drugiej linii zapewnienia w organizacji. Ma doświadczenie we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzaniu usługami IT, zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu jakością w różnych branżach i organizacjach, w dla organizacji o zasięgu międzynarodowym tj. USA, UE, Wielka Brytania i Australia.

 

Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Sebastian jest byłym prezesem i wieloletnim członkiem zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktywnym członkiem IIA, ISSA, ISACA oraz OCEG. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych, Komitecie Audytu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestniczy w pracach grup roboczych ds. Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych, w tym CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F oraz akredytowany trener ISACA.