top of page
Sebastian Burgemejster - trener ISACA

Sebastian posiada ponad 15-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym i zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami drugiej linii zapewnienia w organizacji. Ma doświadczenie we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzaniu usługami IT, zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu jakością w różnych branżach i organizacjach, w dla organizacji o zasięgu międzynarodowym tj. USA, UE, Wielka Brytania i Australia.

 

Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Sebastian jest byłym prezesem i wieloletnim członkiem zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktywnym członkiem IIA, ISSA, ISACA oraz OCEG. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych, Komitecie Audytu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestniczy w pracach grup roboczych ds. Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych, w tym CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F oraz akredytowany trener ISACA.

bottom of page