top of page

Szkolenia ISACA

Jesteśmy akredytowaną przez ISACA organizacją do prowadzenia szkoleń dla produktów i usług dostarczanych przez ISACA na obszarze EMEA.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do prestiżowych certyfikatów:

  • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych);

  • CISM (Certified Information Security Manager);

  • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control);

  • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT);

  • CSX (Cybersecurity Nexus);

  • COBIT2019.

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte (dedykowane dla konkretnej organizacji).

Posiadamy akredytację ISACA zarówno naszej firmy, jak i każdego trenerów z osobna. Uczestniczymy w procesie utrzymywania akredytacji i monitorowania jakości.

Nasze szkolenia oraz materiały są bezpośrednio dostarczane przez ISACA i zawierają aktualny komplet materiałów dostosowany do wymagań egzaminacyjnych. Korzystanie z usług szkoleniowych organizacji lub osób nie posiadających akredytacji ISACA, łamiących jednocześnie prawa autorskie ISACA tworzy nie tylko ryzyko prawne, ale również skutkuje dostarczaniem materiałów lub wiedzy o niskiej jakości.

Nasi trenerzy posiadają doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje dostosowane do wymogów ISACA, potwierdzone egzaminami AMPG z wiedzy merytorycznej, niezbędnej do przekazywania wiedzy do danego egzaminu, jak również egzamin z umiejętności trenerskich.

Jednym z wymogów akredytacji jest istnienie zatwierdzonego systemu zarządzania jakością oraz bieżące potwierdzenie jego skutecznego funkcjonowania.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług nieakredytowanych organizacji ze względu na jakość procesu szkolenia, materiały niedostosowane do wymogów egzaminacyjnych oraz możliwość narażenia organizacji na zarzut korzystania z usług firm łamiących prawa własności intelektualnej oraz działających w sposób nieetyczny. 

Lista akredytowanych organizacji w Polsce znajduje się tutaj: na stronie ISACA Warszawa.

Lista akredytowanych organizacji na świecie znajduje się tutaj: na stronie ISACA.

Dokumenty akredytacyjne.

Szkolenie CISA

Akredytowane szkolenia do egzaminu CISA

(Certified Information Systems Auditor) 

CISA_accredited.jpg
Szkolenie
CISM

Akredytowane szkolenia do egzaminu CISM 

(Certified Information Security Manager) 

CISm_accredited.jpg
Szkolenie CRISC

Akredytowane szkolenia do egzaminu CRISC

(Certified in Risk and Information Systems Control)

CRISC_accredited.jpg
Szkolenie CGEIT

Akredytowane szkolenia do egzaminu CGEIT 

(Certified in the Governance of Enterprise IT) 

CGEIT_accredited.jpg
Szkolenie
CSXF

Akredytowane szkolenia do egzaminu CSXF 

(CSX Fundamentals) 

CSXFProgram.jpg
Szkolenie COBIT 2019

Akredytowane szkolenia do egzaminu COBIT 2019 Foundation

https---cdn.evbuc.com-images-57877802-35
bottom of page