Szkolenia IT i cyber

W&S Consulting jest akredytowaną przez ISACA organizacją do prowadzenia szkoleń dla produktów i usług świadczonych przez ISACA na obszarze EMEA. Mamy pond 12 letnie doświadczenie w obszarze audytu IT, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz IT Governance. W&S Consulting oraz Netsoft Consulting to konsorcjum, które wspólnie podjęło wyzwanie szerzenia i rozwoju wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT i bezpieczeństwa na obszarze Polski oraz EMEA.

Nasz wspólny projekt edukacyjny jest inicjatywą grupy ekspertów, doświadczonych audytorów IT i ekspertów ds. IT, którzy od lat propagują ideę zarządzania IT i bezpieczeństwem zorientowanego na skuteczną i efektywną realizację celów organizacji z wykorzystaniem technologii w sposób oszczędny, skuteczny, efektywny oraz bezpieczny.

Angażujemy się również w inne projekty edukacyjne. Jesteśmy członkami Rady Nadzorczej w Fundacji BuildingBlocks (www.buildingblocks.org.pl), która dostarcza czystą, niepodszytą marketingiem wiedzę na temat nowych technologii, m.in. AI, VR, blockchain. BB skupia się na 2 obszarach: edukacji dzieci pod kompetencje przyszłości i przygotowania dorosłych do pracy z nowymi technologiami, m.in. audytorów, specjalistów ds. bezpieczeństwa, compliance oficerów i biegłych rewidentów, którzy w blockchain grają szczególną role. BB pokazuje w jak blockchain wykorzystać, wdrażać i jak audytować.

Zespół posiada unikatowe doświadczenie zawodowe, a wiedza, umiejętności i kompetencje członków zostały potwierdzone polskimi i międzynarodowymi kwalifikacjami, takimi jak:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)

 • CISM (Certified Information Security Manager)

 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)

 • CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 • CCSA (Certyfikowany Praktyk Samooceny Kontroli)

 • CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego)

 • CRMA (Certyfikowany Praktyk Zapewniania Zarządzania Ryzykiem)

 • CSX (Cybersecurity Nexus)

 • ACE (Approved Compliance Expert)

 • COSO Internal Control

 • Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation

 • Audytora Wiodącego systemów: 9001 (jakość), 20000 (zarządzanie usługami), 22301 (ciągłość działania), 27001 (bezpieczeństwo informacji)

 • Audytora systemów ISO 28000 (bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw)

 • Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania

 • Menedżera Bezpieczeństwa Informacji

 • PRINCE2 Foundation

 • MSP Foundation.

Pracowaliśmy dla najważniejszych instytucji prywatnych i publicznych w kraju.

cropped-building_logo_final_website.png

KONTAKT

W&S Consulting​

ul. BOCZAŃSKA 25

03 - 156 WARSZAWA

BW ADVISORY Sp. z o.o.

ul. ANDERSA 37/25

00-159 WARSZAWA

Sebastian Burgemejster

tel. +48 604 559 818​

Piotr Welenc

tel. +48 603 692 276

Virtual services 

 

Virtual CISO, virtual DPO, virtual Compliance Officer, virtual Risk Officer, virtual Third-Party / Supply Chain Risk Officer  

CISA+CRISC+CISM+CGEIT_.jpg