Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Transformacja technologiczna procesów i organizacji

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

iia_polska_logo_rgb.jpg

Moduł II: Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka)

 

Szkolenie: Transformacja technologiczna procesów i organizacji

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie audytorów do oceny i wsparcia najwyższego kierownictwa w transformacji cyfrowej organizacji. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie: 

  • wyzwania stojące przed organizacjami w transformacji,

  • proces transformacji cyfrowej,

  • ryzyka związane z procesem transformacji cyfrowej,

  • dobre praktyki dla procesu transformacji cyfrowej,

  • rola audytu wewnętrznego w transformacji cyfrowej.

Miejsce szkolenia: online 

Termin szkolenia: po zebraniu się grupy

Cena szkolenia: 

IIA – 600,00 zł + VAT

Non-IIA – 750,00 zł + VAT

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13