top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Zarządzanie procesowe i projektowe w IT 

Szkolenie realizowane wspólnie z IIA Polska

IAW_Logo_RGB_full color poziom_edited_ed

Moduł I: Podstawy audytu IT

 

Szkolenie: Zarządzanie procesowe i projektowe w IT 

Czas trwania:

2 dni

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma pozwolić zbudować kompetencje audytorskie w rozumieniu, ocenie oraz wskazywaniu usprawnień obszaru zarządzania procesami i projektami IT. 

 

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia:

  • Koncepcja struktury procesowej i projektowej IT;

  • Procesy IT, struktura, przebieg, pomiar;

  • Projekty IT, metodyka, rodzaj, struktura, przebieg, pomiar;

  • Ocena procesów i projektów IT;

  • Doskonalenie procesów i projektów IT.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytu obszaru zarządzania procesami i projektami IT. Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, pozwala ocenę zorganizowania profesjonalnie zarządzanej jednostki IT zgodnie z najlepszymi praktykami, ale również sugerowanie usprawnień w procesach zarządzania informatyką. 

Dla kogo:

Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, osoby zarządzające projektami, kadra kierownicza, pracownicy administracji publicznej, ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujący obowiązki lub uczestniczący w zarządzaniu IT.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników. 

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: online 

Kontakt: office@iia.org.pl

Tel.: 22 110 08 13

bottom of page