top of page
Image by Cristiano Firmani

Szkolenia
Cyber i IT

XXI wiek to era całkowicie zdominowana przez nowoczesne technologie. To świat, w którym bez wsparcia szeroko pojętej technologii informacyjnej, nie jest możliwe prowadzenie biznesu, organizacji sektora publicznego lub pozarządowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że w XXI wieku, bez technologii cyfrowych nie jest już możliwe funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Obecnie właściwie żaden z procesów biznesowych w organizacji nie może odbywać się bez wsparcia IT. 

 

W świecie, w którym procesy biznesowe wspierane są przez zaawansowane technologie, dane i informacje stały się aktywem o dużej wartości, a globalizacja i zmienność prowadzenia biznesu zmienia dotychczasowe warunki gry, zapewnienie dostępności usług, jakości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji staje się bezwzględną koniecznością. Większość danych i informacji przetwarzanych jest obecnie w formie cyfrowej, a to oznacza, iż bezpieczeństwo informacji powinno w coraz większym stopniu koncentrować się na zagadnieniach cyberbezpieczeństwa (bezpieczeństwa IT). W raportach Forum Ekonomicznego za ostatnich 5 lat (The Global Risks Report) ryzyka cyberbezpieczeństwa i technologiczne są wskazywane, jako jedne z 5 najpoważniejszych ryzyk na poziomie światowym.

Nasze dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe oraz audytowo – doradcze wskazuje, iż kluczowe w budowaniu świadomości oraz kompetencji technologicznych jest zrozumienie zintegrowanego podejścia, powiązań procesów biznesowych i technologii, jak i samych rozwiązań ICT. Gwarantuje to holistyczną analizę ekosystemu każdej organizacji, jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, powiązanego z obszarem szeroko rozumianych technologii.

 

Tematyka będzie na bieżąco uzupełniana o nowe propozycje, wynikające ze zmian technologicznych oraz potrzeb rynku.

Szkolenia

bottom of page