top of page

Myślenie krytyczne w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu zmianą i kreatywnym rozwiązywaniem problemów

Cena

1900,00 netto + VAT

Czas trwania

2 dni

O kursie

Główny cel to rozwinięcie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów, zarządzania zmianą osobistą i w organizacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Warsztat opiera na się na czterech filarach zarządzania ograniczeniami, według których:
1) każdą sytuację można uprościć, odkywając jej źródłową przyczynę,
2) konflikty można rozwiązać dzięki zrozumieniu powodów, dla których powstają,
3) istotą rozwiązywania problemów jest współpraca,
4) jeżeli nierozwiązany problem narasta to oznacza, że czegoś jeszcze o sytuacji nie wiemy.

Przykładowy kontekst wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia:
- wypracowanie kierunków rozwoju organizacji,
- zarządzanie sytuacją kryzysową,
- diagnoza przyczyn nieprawidłowości lub problemów w organizacji,
- wypracowanie rozwiązania, które ma rozwiązać konkretny problem,
- rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole.

Cena szkolenia

1900,00 netto + VAT

Czas trwania

2 dni

Termin szkolenia

16 września 2024

17 września 2024

Harmonogram szkolenia

1. Wprowadzenie do stosowania narzędzi krytycznego myślenia

a) Geneza Thinking Tools.

b) Rodzaje błędów w podejmowaniu decyzji.

c) Poziomy oporu przed zmianą.

 

2. Diagnoza problemu

Cel: ograniczenie ryzyka zajmowania się sprawami nieistotnymi lub odwlekania realizacji wyznaczonych celów i podjętych decyzji

 

a) Przygotowanie opisu problemu do rozwiązania – poszukiwanie przyczyn źródłowych.

b) Kryteria i sposoby wyboru problemu do rozwiązania.

c) Analiza poziomów i skutków oddziaływania problemu.

 

3. Analiza problemu

Cel: ograniczenie ryzyka nieadekwatnego rozwiązania problemu

 

a) Podstawy rozumienia sytuacji konfliktowych.

b) Analiza sytuacji konfliktowej przy projektowaniu rozwiązania problemu – identyfikacja korzyści i zagrożeń proponowanej zmiany oraz stanu obecnego.

 

4. Poszukiwanie różnych rozwiązań problemu

Cel: ograniczenie ryzyka kompromisu lub skupienia się tylko na jednym rozwiązaniu

 

a) Tworzenie czterech, różnych propozycji rozwiązania problemu na podstawie założeń zidentyfikowanych na etapie analizy problemu.

 

5. Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania

Cel: przygotowanie planu działania

 

a) Podstawy zarządzania zmianą.

b) Analiza wykonalności rozwiązania problemu pod kątem jego niewystarczalności, deficytu zasobów oraz negatywnych skutków projektowanego rozwiązania.

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
• materiały prezentacji szkoleniowej oraz ćwiczenia warsztatowe w formie elektronicznej *.pdf.

Metoda szkolenia

Dwudniowy warsztat, w trakcie które uczestnicy pracują nad rozwiązanie konkretnego wyzwania

Forma szkolenia

Online

Adresaci szkolenia

  • Kadra zarządczająca,

  • Pracownicy różnych szczebli, którzy mają do podjęcia ważną decyzję lub planują zmianę,

  • Audytorzy wewnętrzni

Trener

Mariusz Sujka

bottom of page