top of page
  • kcelinska

Ostatnie działania OCC w zakresie egzekwowania prawa podkreślają znaczenie silnego ładu korporacyjnego

OCC opublikowała swoje najnowsze działania egzekucyjne, podkreślając potrzebę przestrzegania przez banki krajowe i federalne stowarzyszenia oszczędnościowe najlepszych praktyk, przepisów i regulacji. Działania te odzwierciedlają zaangażowanie OCC w utrzymywanie zdrowych praktyk bankowych i pociąganie osób do odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie.

 

Działania instytucjonalne

 

Comerica Bank & Trust, National Association:

OCC zawarła formalne porozumienie z Comerica Bank & Trust w sprawie niebezpiecznych praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną.

Comerica jest zobowiązana do podjęcia działań naprawczych w celu rozwiązania tych kwestii.

 

Lemont National Bank, Illinois:

Stanął w obliczu formalnego porozumienia w sprawie wadliwych praktyk w zakresie planowania kapitałowego, planowania strategicznego, planowania sukcesji i zarządzania ryzykiem płynności.

Bank musi wdrożyć działania naprawcze w celu usunięcia tych niedociągnięć.

 

Indywidualne działania egzekucyjne

 

Stanley Acosta:

Były pracownik Santander zakazany za kradzież 27 449 USD z torebek depozytowych klientów.

 

Bahtia Greene:

Były procesor operacji Wells Fargo zakazany za przywłaszczenie i sprzedaż informacji o klientach, powodując straty w wysokości 688 000 USD.

 

Gerald E. Milligan II:

Były kasjer PNC Bank oskarżony o sfałszowanie dokumentów w celu uzyskania 141 530 USD z funduszy pożyczkowych Paycheck Protection Program.

 

Sabina Prince:

Była kasjerka banku PNC oskarżona o przywłaszczenie 15 000 dolarów w gotówce i manipulowanie dokumentacją w celu ukrycia tego faktu.

 

Stephanie Sanders:

Była bankierka NBT Bank, której zakazano sprzeniewierzenia 30 650 USD poprzez zasilenie własnych kont.
Recent OCC Enforcement Actions Highlight Importance of Strong Corporate Governance


The OCC has released its latest enforcement actions, underscoring the need for national banks and federal savings associations to adhere to best practices, laws, and regulations. These actions reflect the OCC's commitment to maintaining sound banking practices and holding individuals accountable for misconduct.


Institutional Actions


Comerica Bank & Trust, National Association:

The OCC entered a formal agreement with Comerica Bank & Trust for unsafe practices related to risk governance and internal controls.

Comerica is required to take corrective actions to address these issues.


Lemont National Bank, Illinois:

Faced a formal agreement for deficient practices in capital planning, strategic planning, succession planning, and liquidity risk management.

The bank must implement remedial actions to resolve these deficiencies.


Individual Enforcement Actions


Stanley Acosta:

Former Santander employee prohibited for stealing $27,449 from customer cash deposit bags.


Bahtia Greene:

Former Wells Fargo operations processor prohibited for misappropriating and selling customer information, causing $688,000 in losses.


Gerald E. Milligan II:

Former PNC Bank teller charged for falsifying documents to obtain $141,530 in Paycheck Protection Program loan funds.


Sabina Prince:

Former PNC Bank teller prohibited for taking $15,000 in cash and manipulating records to cover it up.


Stephanie Sanders:

Former NBT Bank relationship banker prohibited for misappropriating $30,650 by crediting her own accounts.


High-Profile Enforcement Actions

JPMorgan Chase Bank, N.A.:

In March 2024, JPMorgan faced a $250 million civil money penalty for deficiencies in its trade surveillance program.


City National Bank:

In February 2024, City National Bank was penalized $65 million for systemic deficiencies in risk management and internal controls, including BSA violations.


MGM Grand and Cosmopolitan:

Both faced substantial penalties for BSA violations, demonstrating the rigorous enforcement of anti-money laundering compliance.


Industry Implications

These enforcement actions indicate a stringent regulatory environment where compliance is non-negotiable. The OCC's actions serve as a stark reminder that compliance programs are fundamental, not mere formalities.


The recent wave of penalties and corrective actions highlights the OCC's focus on trading surveillance, risk management, BSA/AML, and fiduciary responsibilities.

 

Autor: Sebastian Burgemejster

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page