top of page

Audyt IT - dla zaawansowanych

Cena

950,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

O kursie

Szkolenie "Audyt IT dla Zaawansowanych" to intensywny, jednodniowy kurs, który dostarcza audytorom IT zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do przeprowadzania skutecznych audytów IT. Skupiając się na analizie i audycie rozwiązań sieciowych, zarządzaniu podatnościami i patachami, analizie raportów podatności, audycie hostów, urządzeń końcowych i aplikacji, oraz audycie sieci, szkolenie oferuje uczestnikom możliwość rozwinięcia swoich kompetencji za pomocą intensywnych warsztatów i studiów przypadków. Szkolenie przygotowuje uczestników do stawienia czoła wyzwaniom audytowym w złożonych środowiskach technologicznych, wyposażając ich w narzędzia do identyfikacji i zarządzania ryzykiem IT w ich organizacjach.

Cena szkolenia

950,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

Termin szkolenia

27 maja 2024

27 maja 2024

Harmonogram szkolenia

Sesja 1: Analiza i Audyt Rozwiązań Sieciowych

 • Zaawansowane strategie audytu sieciowego.

 • Warsztat: Przeprowadzenie audytu sieciowego.

Sesja 2: Zarządzanie Podatnościami i Patachami

 • Metody identyfikacji i zarządzania podatnościami.

 • Strategie zarządzania patachami.

 • Warsztat: Analiza raportów podatności i planowanie wdrożenia patachów.

Sesja 3: Analiza Raportów Podatności i Testów Penetracyjnych

 • Techniki analizy raportów podatności.

 • Ocena wyników testów penetracyjnych.

Sesja 4: Audyt Hostów i Urządzeń Końcowych

 • Zaawansowane techniki audytu hostów i urządzeń końcowych.

 • Warsztat: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa hostów / urządzeń końcowych.

Sesja 5: Audyt SDLC

 • Metodologie audytu SDLC.

 • Warsztat: Audyt SDLC.


Zakończenie: Podsumowanie i Dyskusja

 • Podsumowanie kluczowych wniosków z dnia szkoleniowego.

 • Dyskusja otwarta na tematy poruszone podczas warsztatów.

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
• materiały prezentacji szkoleniowej oraz ćwiczenia warsztatowe w formie elektronicznej *.pdf.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o praktyczne ćwiczenia oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Forma szkolenia

Online

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych;

 • Administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji;

 • Inspektorów Ochrony Danych;

 • Osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa i technologii IT;

 • Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką IT i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Trener

Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

bottom of page